Фахівці встановили, як насправді на організм людини впливають мобільні телефони

headache_1

Українськi науковцi детально дослiдили вплив електромагнiтного поля на людину. Наслідки такої дії виявились жахливими, їх навіть порівняли із впливом вибуху на атомній станції.

– Про який саме вплив йдеться?

-Близько половини людей, з котрими проводилась робота, зiзналися, що вiдчувають погiршення самопочуття на тлi змiн погоди (в природi електромагнiтнi
iмпульси виникають навiть при рухах хмар) та впливу магнiтних полiв, – говорить дослідник Костянтин Трiнус.

Примiром, навiть пiсля чотирьох хвилин розмови по мобiльному телефону у бiльшостi людей ми констатували погiршення координацiї рухiв. При тривалiй розмовi по мобiльному з”являється слабкiсть, головокружiння, нудота, вiдчуття шуму в головi. Додам, що пiд дiєю електромагнiтних полiв з”являються й синдроми ураження вестибулярного органу. Наприклад, пiсля пiвгодинної розмови по
мобiльному деякi люди стверджують, що почуваються нiби пiсля добрячого шторму.

– Йдеться про вплив лише телефонiв?

– Нi, загалом про вплив електромагнiтних полiв, як вiд мобiльних телефонiв, так i вiд вай-фай (дуже потужний випромiнювач), комп”ютерiв (хоча ми знаходимось на певнiй вiдстанi вiд комп”ютера, але проводимо за ним багато часу), телевiзорiв,
автомобiлiв (мова про свiчки, що дають розряд; переривач, що запускає свiчки; генератор струму; GPS), лiтакiв (суцiльне випромiнення), потягiв.

– А чи можна спрогнозувати подальших хiд подiй, тобто, чи з роками здоров”я людини не може зазнати суттєвого погiршення пiд впливом таких чинникiв?

– Нашi результати 25-рiчного монiторингу стану потерпiлих вiд аварiї на ЧАЕС показав, що першою реакцiєю були скарги на запаморочення, головний бiль, нудоту, незначнi порушення координацiї рухiв, сухiсть у ротi чи навпаки, слинотечу,
порушення апетиту (найчастiше погiршення), дiарею (iнодi схильнiсть до закрепiв), потемнiння в очах, нестiйкiсть (втрата рiвноваги), шкiрнi симптоми (висип, почервонiння), серцебиття.

Саме цi симптоми ми спостерiгаємо й зараз у людей, котрi перебувають пiд дiєю електромагнiтних полiв. Але це, на жаль, не весь перелiк можливих наслiдкiв. Якщо людство й надалi перебуватиме в таких умовах, є ризик розвитку iнших симптомiв,
котрi спостерiгаються в людей, що працювали на ЧАЕС. Ось їх перелiк.

Пiсля тимчасового незначного погiршення самопочуття на два роки наставав перiод так званого уявного благополуччя, коли їх взагалi нiчого не турбувало. Але потiм рiзко почали з”являтися рiзнi симптоми, серед яких запаморочення, стрибки тиску, серцевi та неврологiчнi розлади. Через 8 — 10 рокiв настає обвал iмунiтету,
що призводить до розвитку хронiчних захворювань. Наслiдки ми вже зараз можемо констатувати: епiдемiя туберкульозу, хронiчних вiрусних захворювань (вiрусний гепатит, багряниця, цитомегаловiрус), рiвень яких в Українi є вищим нiж в iнших
країнах Європи. А на перше мiсце виходить онкологiя.

Ось чого слiд чекати, якщо ми й надалi перебуватимем пiд потужним впливом електромагнiтних полiв.

– Зрозумiло, що нiхто не вiдмовиться вiд благ цивiлiзацiї. Тож можливо, варто вченим мiркувати над створенням захисту для органiзму людини

— Ми проводили тестування рiзних винаходiв, котрi нiби-то захищають вiд дiї магнiтних полiв. Це рiзнi браслети, пiрамiди, вiники. Все не працює. Та надiя таки є, бо запорiзькi вченi нещодавно розробили спецiальний фiльтр (уже пройшов
сертифiкацiю), що являє собою мiкропередавач. Сигнал з мобiльного телефона активiзовує цей фiльтр, i вiн починає генерувати магнiтне поле протилежної направленостi. Завдяки чому захищає людину.

В результатi перевiрки цього приладу ми дiйшли висновку, що в абсолютнiй бiльшостi фiльтр справдi захищає вiд дiї електромагнiтного поля. Зауважте, йдеться про першу такого роду розробку в свiтi. Тож, якщо науковцi рухатимуться в цьому
напрямку, є надiя, що нам вдасться захистити своє здоров”я.

Загрузка...